Google

Ayiti/Kilti: Selebrasyon santyèm anivèsè Moris Siksto (Maurice A. Sixto).

Written on:avril 26, 2019
Comments
Add One
Maurice A. Sixto

Pou selebre santyèm anivèsè Moris Siksto, kat enstitisyon mete tèt yo ansanm pou yo onore gwo gason sa a nan yon kòlòk entènasyonal y ap òganize anba tèm sa a : « Oralti ayisyen: idantite, estrikti, memwa ak reprezantasyon nan domèn syans imèn ak syans sosyal ». Kòlòk sa a ap fèt soti 2 pou rive 4 me 2019.


Jou 2 me a, n ap fè yon visit gide pou tout patisipan kòlòk la.


Jou k ap 3 me a se lansman ofisyèl kòlòk la k ap fèt nan sine Triomphe ki toupre plas Channmas la. Jou sa a, tout kalte moun ka vin asiste epi patisipe.


N ap koumanse depi 4è30 pou n fini a 7è diswa.


Moun k ap bay konferans inogiral la se pwofesè Laënnec Hurbon. N ap tou pwofite onore doktè Ernst Mirville pou travay li fè sou oralti kreyòl.


Jou 4 me a, n ap nan Direction des études post-gradués ki nan nimewo 3, ri Pako nan Pòtoprens. N ap koumanse soti 9è won nan maten pou fini a 5è30 nan aprèmidi. Jou sa a, chèchè, pwofesè inivèsite, atis ap soti divès kote nan monn nan vin diskite, debat anba gran tèm nou an.


Nou envite : pwofesè inivèsite, pwofesè lekòl, etidyan, jounalis ak tout lòt moun ki santi yo konsène vin asiste epi patisipe nan gwo deba sa yo. Nou p ap peye yon goud pou rantre.
N ap ka tou pwofite achte CD, DVD ak liv moun k ap patisipe nan kòlòk la pwodui.
Enstitisyon k ap òganize aktivite sa a se :

  • Fondation Maurice A. Sixto ;
  • Centre Challenges ;
  • Laboratwa LangSÉ nan Fakilte Lenguistik Aplike ;
  • Ak Fakilte Syanzimèn nan Inivèsite Leta Ayiti .

Enstitisyon k ap sipòte aktivite sa a se : Inivèsite Leta Ayiti, Ministè lakilti ak BRH

Moun k ap kowòdone aktivite sa a se pwofesè Ethson Otilien
Pou tout enfòmasyon nou ka rele nan :(509) 4365-8439
Osinon ekri nan ethsotilien@gmail.com

Leave a Comment

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Kenny Britt Jersey