Google

Ayiti/Sosyete: Odette Roy Fombrun rele anmwey kont fatra moral nan peyi d’ Ayiti

Written on:mars 10, 2017
Comments
Add One

Deklarasyon Odette Roy Fombrun

Potoprens, 8 mas 2017

Odette Roy Fombrun

Odette Roy Fombrun

Apre rèl mwen te voye monte pou nou konbat fatra k ap envayi lari nou, jodi a mwen sètoblige rele amwey pou fatra imoralite k ap anvayi peyi a, k ap detwi tout sans moral popilasyon an, tout respè moun youn pou lòt, ni respè pwopriyete prive moun !

Fok preseprese nou frennen kalite fòm degradasyon sila a. Fòk nou kanpe ak tout fòs nou pou nou defann valè moral nou. Pawòl vilgè y ap sèvi pou fè jenès la chante danse oubyen pou distrè sosyete a sou rezo sosyo yo, fòk nou sispann yo preseprese. Kote enstitisyon moral nou yo ? Moun tout legliz yo ? Kote dirijan medya yo ? Kote paran yo ? Pwofesè yo ? Atis yo ?

Fè yo tande nou ! Pa kenbe bouch nou fèmen !

Se devwa sosyete a tou pou li ekzije mesyedam Lachanm yo pou yo fè bonjan lwa k ap pwoteje sosyete a kont ajisman ak pawòl manti, divizyon, mank dega youn pou lòt, ki pou voye monte tou sa ki nesesè pou konstwi yon sosyete solid ki respekte tèt li.

Kijan pou jenès la grandi dwat ak remèt bon bagay pou peyi a si li fèt e li grandi nan yon anviwonnman devègonde, vagabonday, san li pa janm jwen bon ledikasyon moral, san li pa aprann konnen sa ki bèl, sa ki korèk e ki se verite ?

Sitwayen, leve kanpe anvan li twò ta. Annou goumen kont tout kalite fatra k ap detwi sante fizik nou ak sante moral nou. Nan gwo konbit, ann goumen pou sove anviwonnman nou an ki malad. An nou pote gwo sipò bay tout fanm ak tout gason ki gen kouray pou mennen yon batay tou louvri pou remete kanpe diyite peyi nou.

Ansanm, annou rele byen fò :

Aba fatra ! Aba imoralite !

Viv Repiblik d’Ayiti pwòp, nan diyite ak pwosperite !

 

 

Odette Roy Fombrun , Edikatris

Leave a Comment

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Kenny Britt Jersey