Google

Haïti/Société/Diasporama: Sou drapo Kita Nago a !

Written on:janvier 24, 2013
Comments
Add One

Evenson Lizaire

Drapo ki sou tèt Kita Nago a sanble tèt koupe ak yon peny-ti-dan, pi plis toujou, ak yon fouk-pantalèt ki pèdi lòlòj li. Men tout sa se krèk ti bèt ! Moun k ap pote l yo ranmase fòs-ponyèt volonte yo pou yo leve l, plinge anba l, pote l, depoze l jan l ye a … Tèt yo twò chaje, lespri yo twò okipe pou yo ta chèche konprann nan ki pwen drapo a pèdi figi l, pa ki mannyè li rive blenm nan eta li ye a epi ki dlo ki ta ka pi bon pou yo ta fè twalèt-deba l. Yo ka wè men yo pa konprann. Avègleman sikolojik lakay yon bann kretyen-vivan byen pòtan ki gen tout fòs lespri yo sou yo!  Poudayè, san yo cho; li ta ka trè difisil pou yo ta pran yon ti tan pou vire gade dèyè do yo, pou yo ta wè kantite grimas anpil grif ak vizaj-maske ap fè sou yo. Fò w ta di lavi yo pa pou yo, se wè yo wè y ap pote-boure nan tout sa yo panse ki ka pote epi depoze yon lòt kalte koulè sou zo bwa-tèt egzistans yo. Tout janm-kanson lespri  yo badijonnen ak fo kwayans. Demagoji chita-kage, magouy kwaze pye l, slogan ak pwopagann ap dodine sou lestomak lavi yo men fason yo panse, atitid ak aksyon yo kanpe tennfas. Lespri kritik k ap dodomeya nan yo a pa menm brendeng. Se plis sa ki fè latwonpans pa fè wonnpòt…

Nan yon jewografi sosyal ki konsène yo, Anwo toujou moute pi wo, Anba ap desann chak jou pi plis nan tousanfon. Nan mitan an menm, barik mayi a chavire yon sèl bò, yon bò kote tout dlo fre gen tandans moute mòn pou gagann sa ki anba ka bliye gou saliv. Pou nan kantite dife bab-mayi yo chode kò yo pandan y ap chèche, yo pa janm wè jan yo itilize kouraj yo a pa ta ka pèmèt yo gen rezilta y ap chèche a paske se nan fason sa a menm kouraj yo toujou tonbe nan kòd, yon kòd ki toujou ap sivoke yo, yon kòd ki la pou rale yo sou kòd, pou trennen yo nan savann manje-bliye, nan falèz tribilasyon.

Men aksyon yo pran gwo sans nan “Espwa fè viv”, nan Lafwa, yon nivo asirans ki kapab fè mòn Ayiti Toma a yo danse Bolewo. Pi devan, yo gen pou yo depoze bwa a nan de plan-men dènye zòn k ap tann li an. Drapo a ap rive pandan l ap bat lakanpany anba tout kalite kras. Epi ? Epi anyen! Ede pote pa mèt chay… Ki pèz istorik chay Kita Nago genyen nan konsyans moun ki pote l yo ? Sandipetèt, aprè tout swè ki koule anba bwa sa a, yon lamàndisyèl ta sot tonbe nan konsyans moun ki te pote l yo ansanm ak tout moun ki te swete pote l yo, pou fè je yo vin devlope kapasite pou fè diferans ant koulè yon mouvman nil ak koulè yon aksyon ki byen plonble, yon kapasite ki mande tèt frèt, vizyon ak bwa-long pou tout lepandjè tout plim tout plimay. Sa ta ka yon rezilta yo ta jwenn anvan lanmò blayi nan nanm Kita Nago, si li ta gen yon nanm.

22 janvier 2013.

 

 

Email : canalplushaiti@yahoo.fr

 

Crédit: Evenson Lizaire/CANAL+HAÏTI

© Copyright 2013 CANAL+HAITI. All Rights Reserved

Leave a Comment

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Kenny Britt Jersey