Google

Haïti/Société: Nòt pou laprès sou dènye mannèv enjenyè Aunel Thérassaint.

Written on:avril 14, 2015
Comments
Add One

Image: chantier Therassaint ferme par MTPTC 3 MARS 2015

Image: chantier Therassaint ferme par MTPTC 3 MARS 2015

NÒT POU LAPRÈS SOU DÈNYE MANNÈV ENJENYÈ AUNEL THÉRASSAINT

Yon lòt fwa ankò, Enjenyè Aunel Thérassaint, Direktè Lekòl Pwofesyonèl JB Damier, oblije mwenmenm, Lisane André, pran chimen laprès, pou denonse vye mannèv l ap fe devan Pakè Pòtoprens pou fè presyon sou mwen, pou fèmen bouch mwen nan dosye chantye an dezòd l ap bati sou kote pwopriyete m ki nan ri Chal Janti, nan Pòtoprens. Sa mennen nou poze divès kesyon ?

 
1-Èske Enjenyè Thérassaint gen kalite pou li rele m nan Pakè, jounen jodi a, alòske li te deklare piblikman nan yon radyo nan kapital la, li pa pwopriyetè, demach lajistis pa konsène l nan dosye chantye a?  Li te fè deklarasyon sa a, nan dat 13 fevriye 2015.
 
2-Pou ki kòz Enjenyè a rele m devan Pakè ? Paske swadizan, mwen dechouke chantye l, mwen detwi byen l. Ki lè li fè kokennchen rèv sa a ? Ki jan fè Enjenyè a pa wè, depi 9 mwa, l ap dechouke dwa m kòm pwopriyetè pou mwen jwi pwopriyete m an tout trankilite, an sekirite,  san twoublay. Depi 9 mwa, enjenyè Aunel Therassaint fè chantye a fè yon sèl ak lakou kay mwen, ki tounen yon depotwa gravye paske li pa janm leve yon mi kloti pou bare chantye l, jan Règleman sou Konstriksyon peyi a mande sa. Se yon bagay jijdepè nan tribinal Potoprens deja leve konsta an 2 fwa sou sa, dènye konsta a fèt nan dat 9 avril 2015.
 
3-Ki jan fè se lide dechoukay ki ta nan tèt mwen, alòske depi out 2014, mwen pran baton pèlren m pou mache  chache chimen dyalòg ak Enjenyè a : mwen fè plizyè envitasyon nan Tribinal Depè, anplis tou, mwen kontakte Sekretè d Eta Marina Goug, ki se alatèt  Enjenye a, san konte Direktè Fòmasyon Pwofesyonèl Mèvil Giyomèt. Men kòm tout demach sa yo, pa t vle di anyen pou li, an final, mwen te sètoblije adrese m ak enstitisyon Leta ki gen konpetans teknik pou kontwole chantye, kidonk Ministè Travo Piblik  (MTPTC). Konsa, yon ekip enjenyè Travo Piblik voye sou plas nan dat 3 mas 2015 konstate chantye a pa respekte règleman konstriksyon yo e yo deside fèmen chantye a, ak enskripsyon sa a ki ekri an wouj sou baryè a : Chantye fèmen. MTPTC/BTB.
 
4-Poukisa, apre yon mwa edmi, olye Enjenyè Aunel Thérassaint al mete li an règ ak Travo Piblik pou li ka pousuiv chantye a, se mwen menm Lisane André, l ap pèsekite ak yon koze dechoukay ? Sa ki pi grav, mèt travay la, Mme Lucienne Deslandes, ki nan peyi Etazini, fè konnen, nan dat 13 avril 2015, li pa okouran  ditou konvokasyon sa a Enjenyè Thérassaint fè nan Pakè a kont mwen.
 
Pou fini, n ap di Enjenyè Therassaint, kòm Direktè Lekòl Pwofesyonèl JB Damier, li dwe pran konsyans fòk li kite yon bon legzanp pou jenès la. E pi gwo legzanp li ka kite, se respè enstitisyon yo.
 
Mme Lisane André
Potoprens /
14/4/15
Cc : Ofis Pwoteksyon Sitwayen / MTPTC/ ak òganizasyon dwa moun

Leave a Comment

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Kenny Britt Jersey